Etkinlik Amacı

AMAÇ:

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden 18 Mayıs 2018 tarihinden ayrılarak kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) sağlık temalı bir üniversitedir. Bu nedenle sağlık bilimleri alanında kurulan yeni anabilim dalları ile lisansüstü eğitimlere başlamıştır. Bu çerçevede, AFSÜ bünyesinde sağlık bilimleri alanlarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerine yönelik “Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırma, Veri Analizi, Raporlama ve Yayımlama Süreci Eğitimi” etkinliğinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bilimin gücüne inanan eğitim programlarının, araştırmacı genç bireylere bilimsel düşünme becerisi ve bilimsel araştırma yetkinliği kazandırılmasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle akademisyen yetiştirme, istihdam etme ve bilimsel araştırma yapma gibi görevleri olan üniversiteler lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırma yeterliklerini ve rapor yazımlarını geliştirmek için gayret göstermekte ve önemli fırsatlar sağlamaktadır. Ancak, bilimsel bir araştırma yapmak uzmanlık düzeyinde yeterlik gerektirdiğinden, deneyimsiz genç araştırmacı olan lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma yapma, veri analizi ve raporu yazmaya yönelik olumsuz tutum ve inançları araştırma tezi sürecini zorlayıcı ve ürkütücü hale getirebilmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bilimsel araştırma sürecine ilişkin bilgi, yöntem, analiz, yorumlama ve raporlanması konusunda kaygı ve olumsuz tutum yaşadıklarını gösteren çok sayıda araştırma sonucu bulunmaktadır. Bu zorluklar nedeniyle araştırmacıların yazıyı yazmaya başlama süreci günleri, hatta haftaları alabilmektedir. Bu etkinlik kapsamında özellikle lisansüstü eğitim alan öğrencilerin, bilimsel araştırma yapma yeterliliğine sahip olmalarını sağlayacak gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, araştırma yapma, araştırma sonuçlarını yorumlama, yazım ve yayım aşamaları bir bütün halinde sunularak genç araştırmacılara bilimsel araştırma yeterliğinin kazandırılması ve araştırmacıların bilimsel araştırmaların sonuçlarını anlayabilecek ve onlardan yararlanabilecek düzeye ulaşabilmeleri hedeflenmektedir. Böylece, genç araştırmacılarda bilimsel anlayış ve kültür geliştirilebilir ve bilimsel araştırma yapmanın, yeterlilik gerektiren bir uzmanlık alanı olduğu gerçeği benimsetilerek bilime katkı veren araştırmalar yapmaları sağlanabilir.

Eğitim kapsamında, araştırma sürecinin genel olarak basamakları verildikten sonra, araştırmanın analizi, rapor yazımı ve yayım sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve esasların detaylıca ele alınması hedeflenmektedir. Ayrıca sağlık alanında uluslararası alan indeksli dergilerde yayın yapmak için gerekli yeterlikler, stratejiler ve akademik yazarlığa yönelik becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece kazandırılacak özgüven duygusu sayesinde bilimsel araştırma yapma, yazım ve yayım süreci sonunda ulusal ve uluslararası araştırma yapma ve yazma kabiliyetinin geliştirilmesi, literatüre katkı sağlayacak araştırma yapma kültürünün genç araştırmacılara aşılanması ve bu sayede üniversitemiz bünyesinde bilimsel yayın kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Skip to content