Katılımcı Listesi ve Kriterleri

   Proje kapsamında kabul edilecek adayların kriterleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

  • Sağlık bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görüyor olmak,
  • Daha önce benzer konulu/temalı herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan veya daha önce bu program (2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı) kapsamında desteklenen bir eğitime katılmamış adaylara öncelik verilecektir.
  • Katılımcıların projeye kabulü halinde TÜBİTAK ARBİS sisteminde kayıtlı olmaları ve bilgileri (özellikle iletişim bilgileri) eksiksiz ve güncel olmalıdır. Proje kabul edilen ancak ARBİS’e kayıtlı olmayan kursiyerlerin https://arbis.tubitak.gov.tr/ linki üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
  • Etkinlik katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır. Yukarıdaki şartları taşıyan katılımcıların Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrencileri (10 kişi) ve Afyonkarahisar ilinin de bulunduğu TR33 bölgesi (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Manisa) içerisinde yer alan illerdeki üniversitelerde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerden (10 kişi) oluşturulması planlanmıştır.
  • Katılımcıların belirlenmesinde üniversitemiz lisansüstü öğrencileri öncelikli olmak üzere mümkün olduğunca sağlık alanında farklı bölüm/üniversite/kurum/ ve şehirlere göre özellikler değerlendirilecektir.
  • Gerektiğinde, projeye kabul edilen katılımcılardan ön başvuruda beyan ettikleri bilgileri bilim kurulu tarafından belgelendirmeleri (transkript, öğrenci belgesi vb.) talep edilebilecektir. Bu nedenle katılımcı adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunmamaları oldukça önemlidir.

 

Skip to content